Certyfikaty

W naszej codziennej pracy spełniamy najbardziej surowe normy i standardy branżowe. Jednocześnie, myśląc proaktywnie, nieustannie ulepszamy i rozwijamy naszą firmę, zyskując kolejne certyfikacje.

Normy ISO 9001

Działamy zgodnie z najnowszą normą jakości ISO 9001, opracowaną przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO (International Organisation for Standarisation).

Czytaj więcej

Posiadany przez nas certyfikat ISO świadczy o wysokiej jakości i staranności wszystkich naszych działań związanych ze sprzedażą, realizacją szkoleń oraz świadczeniem pomocy technicznej. To również gwarancja, że wszystkie wykonywane usługi i towary będą zawsze takiej samej, wysokiej jakości.

DAGMA spełnia wymogi normy ISO 9001, do których należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w  budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobów, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów).

ISO 27001 (System zarządzania bezpieczeństwem informacji)

Jesteśmy jedną z kilkuset firm w Polsce, posiadających międzynarodowy certyfikat ISO 27001. Zaświadcza on o stosowaniu przez naszą firmę rygorystycznych zasad zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Czytaj więcej

Oznacza to, że w firmie DAGMA nie tylko zabezpieczamy nasze systemy informatyczne i dane w nim zgromadzone, ale również w określony sposób pracujemy na co dzień z danymi, chroniąc informacje ważne z punktu widzenia samej firmy, jak i naszych pracowników, klientów oraz partnerów handlowych.

ISO 22301 (System zarządzania ciągłością działania w organizacji)

Postanowiliśmy wzmocnić swoją odporność biznesową oraz usprawnić świadczenie usług w trybie niezaburzonym dla klientów oraz partnerów biznesowych.

Czytaj więcej

Wdrożony system wspomaga Dagmę w ustalaniu priorytetów dla naszych codziennych działań, a także pozwala zidentyfikować zagrożenia dla tych kluczowych obszarów, bez których nie moglibyśmy funkcjonować. Dzięki wdrożonemu systemowi, ograniczamy ryzyko ewentualnych niepożądanych zdarzeń, a gdy te się pojawią - oby nie, będziemy wiedzieli w jaki sposób reagować na poziomie systemowym oraz organizacyjnym.

WSK (Wewnętrzny System Kontroli)

W naszej firmie wdrożyliśmy również Wewnętrzny System Kontroli, niezbędny przy oferowaniu towarów (w tym oprogramowania i technologii) o znaczeniu strategicznym.

Czytaj więcej

Za towary strategiczne uznaje się produkty, które mogą mieć zastosowania zarówno cywilne, jak i wojskowe (np. w konstrukcji, wytwarzaniu lub w celu badania i rozwoju broni masowego rażenia, czy nowoczesnych broni niekonwencjonalnych). Towarami strategicznymi są także rozwiązania informatyczne, korzystające z silnego szyfrowania algorytmem AES 256.

Warto zaznaczyć, że jednym z warunków działania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) jest posiadanie certyfikatu i działanie zgodnie z normą ISO 9001.

Koncesja MSWiA

Posiadamy koncesję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (nr B-040/2004) na obrót towarami strategicznymi. Koncesja dotyczy m.in. oferowanych przez nas rozwiązań wykorzystujących silne szyfrowanie algorytmem AES 256.

Czytaj więcej

W szczególności wyrobami i technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, związanymi z ochroną informacji niejawnych, określonych w Załączniku Nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja (Dz. U. Nr 145, poz. 1 625 i z 2003 r Nr 219, poz. 2152).